Ungdomsarbetslöshet - När ska muren rivas?

Malin Sahlén

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är 25 procent, trots att vi har Europas starkaste ekonomi. Under 2000-talet har arbetslösheten bland unga varit nästan fyra gånger så hög som i den äldre befolkningen. Varför? I boken Ungdomsarbetslöshet – när ska muren rivas? (Ekerlids Förlag) svarar nationalekonomen Malin Sahlén på frågan. Hon blottlägger systemfelen bakom ungdomsarbetslösheten och hur regeringar av alla färger under många år vägrat ta itu med dem. Och passiviteten drabbar särskilt dem med svårast utgångsläge – de med besvärliga familjeförhållanden, de som inte lyckas i skolan och de som saknar kontakter och nätverk. När lägstalönerna pressas upp får de ännu svårare att hitta jobb. När fler skulle få högskolebehörighet hoppade många av dem av skolan. De stoppas in på utbildningar och motivationskurser, trots att det är arbetslivets nätverk de är i störst behov av. Denna grupp riskerar att bli en ny underklass, utan möjligheter att förändra sin situation. För att fler klassresor ska bli möjliga behövs inte fler tillfälliga stöd och smååtgärder eller mer massutbildning, utan genomgripande förändringar av arbetsmarknads- och näringspolitiken, menar Malin Sahlén. Malin Sahlén är nationalekonom och verksam på Svenskt Näringsliv.