Turbulensens Tid

Alan Greenspan

Alan Greenspan har arbetat i kontrollrummet av den globala ekonomin under längre tid och med större inflytande än någon annan nu levande människa. I Turbulensens Tid förmedlar han sin livsberättelse i ljuset av den enorma mängd historia som han upplevt och varit med om att skapa. Han ger personliga porträtt av de världsledare han arbetat med och lärt känna. Vi får följa alla amerikanska presidenter från Nixon till George W. Bush och premiärministrarna Blair och Thatcher genom de kriser och utmaningar de stått inför. Alan Greenspan börjar sin berättelse på morgonen den 11 september 2001, men blickar sedan tillbaka på sin barndom i fattiga Washington Heights, och följer de vägar som hans märkvärdiga liv tagit honom på och som sträcker sig över de 18 åren som chef för Federal Reserve.
I bokens andra del förmedlar Alan Greenspan sin syn på vilka faktorer som driver ekonomisk tillväxt, hur han ser på samtliga stora länder och regioner i världen och förklarar med detta som utgångspunkt vilka trender som globaliseringen följer och vad vi konkret kan vänta oss av framtiden.