Tsunamin - den onödiga tragedin. Så orsakar människorna de stora katastroferna

Anders Wijkman

Tsunamier, jordbävningar, översvämningar eller torka. Måste sådana händelser få så fruktansvärda effekter? Måste de vara liktydiga med katastrof?

Nej, säger Anders Wijkman, som i boken gör ett engagerat inlägg i diskussionen. Genom olika åtgärder kan skyddet stärkas mot både stormar, översvämningar och svältkatastrofer.