Träna din mentala styrka - en handledning

Igor Ardoris

Fysisk styrka definieras som kroppens förmåga att med balans och kontroll hantera fysisk belastning. Tunga vikter kräver starka muskler. Ju tyngre belastning vi klarar av att hantera, desto starkare är vi.
På samma sätt kan vi definiera den mentala styrkan. Mental styrka kan beskrivas som det mänskliga psykets förmåga att med balans och kontroll hantera mental belastning. Svåra situationer och perioder i livet kräver ett starkt psyke. Ju bättre vi är på att hantera våra rädslor, tvivel, motgångar och problem med balans och kontroll, desto starkare är vi mentalt.
Denna skrift är en pedagogisk och enkel handledning för dig som är nyfiken på att börja träna mentalt och utveckla din mentala styrka.
Igor Ardoris är fil kand i pedagogik, idrottspsykologisk rådgivare, lic. mental tränare och dipl. mindfulnessinstruktör. Han är också grundare av Budo Mental Träning och är graderad till femte dan i Shotokan karate.
De senaste femton åren har Igor bland annat utbildat elitidrottare, lärare, blåljuspersonal, gisslanförhandlare och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.