Toxiska chefer - så hanterar du ledare som missbrukar sin makt

Martina Skowronska

Att arbeta med en toxisk chef kan innebära enorma skadeverkningar för den som råkar ut för hans eller hennes destruktiva maktspel. Boken innehåller bland annat insiktsfulla beskrivningar av olika giftiga chefstyper. Läsaren får ta del av berörande personliga berättelser från människor som haft oturen att arbeta med sådana chefer – och många gånger fått betala ett högt pris.
Boken handlar om hur du kan hantera chefer som missbrukar makten de fått. Du som arbetstagare får praktiska råd, men även du som rekryterar chefer eller du som basar över en toxisk chef har nytta av boken.
Martina Skowronska arbetar som kommunikationskonsult, föreläsare och samtalscoach. Som coach stöttar hon och vägleder personer som hamnat i destruktiva relationer. Hon har tidigare skrivit den självbiografiska handboken Genomskåda narcissisten som handlar om egna erfarenheter av att vara i en destruktiv kärleksrelation och utsättas för psykisk misshandel.