Totalinformation

Lars-Olle Larsson

I denna för marknadsförare och kommunikatörer lätt provokativa bok visar Lars-Olle Larsson hur verksamhetens övergripande syften, strategier och mål, tillsammans med väl definierade policies är förutsättningen för målinriktad och kostnadseffektiv informationsverksamhet med helhetssyn.