Tornadon

Bengt Arnetz, Ulf Arnetz

Långtidssjukskrivningen kostar Sverige miljarder och hotar vårt lands framtid. Företagen har permitterat, men måste nu tillföra energi genom moderna analyser och förbättringsprocesser för att individen och organisationen skall generera ökad omsättning och vinst. Myndigheter och exempelvis sjukvård måste få en mer balanserad stress för att de skall ”orka ännu mer”. Personalchefer måste kunna bli starkare inom ledningsgruppen, dvs de måste lära sig att agera samt prata konkreta pengar inom personal- och medarbetarkraft.

I Tornadon – en positiv kraft i arbetslivet visar författarna Bengt och Ulf Arnetz att individen, företaget och organisationen kan prestera ännu mer och samtidigt må bättre. Hemligenheten är ”tornadons kraft”, den ökade energi som uppkommer när biologiskt bevisbara metoder kombineras med tydliga roller, målformuleringar och processer.

Boken handlar om obalanserad stress och hur det kan sprida sig som cancer från individer till hela organisationen och hur det påverkar företagets eller myndighetens resultat. Den tar på ett konkret sätt upp nya bevisade metoder för att analysera och förbättra organisationen så att alla kan ta i samtidigt för att prestera bättre. Detta leder till en mer balanserad stress och förbättrade ekonomiska resultat. Boken är unik genom att den sätter pengar på personalens och organisationens värde. Den blir ett konkret verktyg för individen, organisationen, personalchef och VD för en ökad konkurrenskraft.

” det finns mycket pengar att hämta hem om man tar fasta på enkla hälsofrämjande organisatoriska åtgärder rakt på sak och lättläst språk många konkreta exempel.” Töres Theorell, prof. Karolinska Sjukhuset

BENGT ARNETZ är leg läkare och professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet. Han är chef för CEOS, ett internationellt centrum för forskning och behandling av stressrelaterad ohälsa hos individer och organisationer.
ULF ARNETZ har startat och drivit upp ett flertal större IT-företag, bl a IOS-gruppen och Amerikanska Corechange Inc. Han har under dessa 15 år varit VD med fokus på positionering, försäljning och organisationsutveckling. Ulf är idag styrelseproffs och ”företagsdoktor” med kunder i både USA och Europa.