Tisenhult - grundaren, familjen och företagen

Roland Fagerfjäll

Sedan mitten av 1970-talet har Anders Börjesson drivit och utvecklat företag. Det framgångsrika företagsbygget och de stora värden som har genererats är ett resultat av de enkla arbetssätt som Anders Börjesson har tagit fram och den företagsfilosofi som han har skapat.
Sedan år 2006 driver familjen Börjesson sin företagsgrupp Tisenhult-gruppen utifrån samma tankar och idéer om vad som leder till välfungerande företag och organisationer: Att styra utifrån tre grundläggande krav, att arbeta på̊ ett enkelt sätt och att ge medarbetarna en hög grad av ansvar och frihet.
Tisenhult-gruppen driver och utvecklar företag med ledande positioner inom expansiva nischer. Den övergripande målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap skapa tillväxt, lönsamhet och utveckling i varje verksamhet. Därtill finns en tydlig ambition att bidra till ökad samhällsnytta. Tisenhult-gruppen har i nuläget elva onoterade dotterbolag med verksamheter som sträcker sig över en rad olika marknader och branscher från industri och bygg till skola, kläder och skog. Utöver de egna dotterbolagen har Tisenhult-gruppen röstmässigt stora äganden och styrelserepresentation i de tre börsnoterade bolagen Addtech, Bergman & Beving, och Lagercrantz Group.