Tio år utan arvsskatt: Sörjd av ingen, saknad av få

Amanda Wollstad, Anders Ydstedt

Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet? I boken berättas historien om skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro. Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten blev startskottet diskussionen om ägarfrågor i Sverige, en diskussion som kom att leda till bland annat avskaffandet av förmögenhetsskatten och rimligare beskattning av ägarledda företag. Att det var just arvs- och gåvoskatten som lade grunden till engagemanget och förmådde samla både politiker och näringsliv säger någonting om skatternas konsekvenser. Amanda Wollstad är ledarskribent, public affairs-konsult och debattör. Hon skriver för ett antal tidningar och publikationer, bland annat om skatt, frihet och ägande. Anders Ydstedt är rådgivare, entreprenör och författare. Han har tidigare bl a skrivit Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (2005), Sänkt skatt är möjlig (2006) och det svenska kapitlet i Taxation in Europe – IREF Yearbook 2013. Förord av Krister Andersson, chef skatteavdelningen Svenskt Näringsliv.