Tillbaka blickar - en ekonomiprofessors erinringar

Lars Engwall

Lars Engwall, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981, har under ett drygt halvsekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Den expansion som sedan följde inom universiteten, näringslivet och förvaltningen gav dem som då genomfört sina akademiska studier stora möjligheter inom yrkeslivet.
Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet. Att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan, stiftelser, fonder och akademier. Lars Engwall skildrar livfullt sina många möten med intressanta personligheter.
Av boken framgår också att egen forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. Det har för Lars Engwalls del har det varit fråga om att granska och utvärdera förutsättningarna och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och medier har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer styrs genom samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare.
Lars Engwall har samlat sina intryck och erfarenheter i en text, som i sanning varit fascinerande läsning! På ett personligt och målande sätt beskriver han alla de kontakter och erfarenheter han gjort under många decennier.
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.