The Independent story

Bengt Månsson

Företaget Independent, som började sin verksamhet 1969, var ett av de första på den svenska marknaden som arbetade med en ursprungligen amerikansk idé – leasing. Det kom snart också att bli ett av de framgångsrikaste. Från en blygsam start med enstaka leasingobjekt växte Independent till att bli en finanskoncern med många företag, en del av dem i utlandet. Bengt Månsson, som skapade företaget och var en av huvudägarna, ger i The Independent Story en inträngande bild av företagets historia – med expansion, ägarbyten och utlandsetablering – ända fram till det dramatiska fientliga övertagande som genomfördes av investmentbolaget Mobilia 1988. Boken vänder sig till alla som vill veta mer om Independent eller leasingbranschen i Sverige, eller som är intresserade av 1970- och 80-talens händelserika finansmarknad. Genom sin detaljrikedom ger boken också en god bild av hur ett framgångsrikt företag söker vägar för att utvecklas, hur hinder bemästras, problem löses och nya möjligheter tas tillvara.