The Art of Leadership - normen för framsynthet, effektivitet och tillit

Ulf Lindberg, Christer Hanefalk

Många företagsledningar arbetar med välbeprövade metoder för strategiutveckling, projektledning och optimering av de horisontella leveransprocesserna. Mätandet och optimeringen av effektiviteten i den vertikala ledarskapsprocessen är nästa naturliga steg. Upptäckterna och metoderna för att genomföra just detta är inte lika välkända. De beskrivs i bokens del 6.
Slutsatserna och rekommendationerna bygger på den analys av ledarskapets effektivitet som blivit möjlig tack vare dessa kvantitativa metoder. Mätresultat i 300 verksamheter har skapat en transparens som resulterat i värdefulla insikter som ligger till grund för boken.
Boken utgör också en gedigen exposé som ger en holistisk syn på vikten av ledarskap samt kunskap om de allra viktigaste processerna för att uppnå effektivt ledarskap av organisationer. Från byggandet av Cheopspyramidens för 4 600 år sedan, till Sun Tzus berömda skrifter från 500-talet före Kristus, via Romarriket till den industriella revolutionen med Smith, Taylor och Ford vidare fram till Lean SixSigma, ledande projektledningsmetoder, digitalisering och Agila metoder; samt mer samtida frontfigurers läror och illustrationer av ledarskap i helt olika situationer.
Detta är den mest insiktsfulla och kanske ännu viktigare den mest användbara ledarskapsbok som jag har läst. Jag skulle säkerligen ha haft en enorm nytta av den, om den varit tillgänglig när jag ledde Nokia.
Olli-Pekka Kallasvuo VD Nokia 2006 2010
Denna bok ger en mycket bra beskrivning av och tydliggör exempel på vad som krävs för att få ordning både på de horisontellla och vertikala ledningsprocesserna. Något som vi på Scania lyckades med i en process som tog oss 15 år.

Detta är en ledarskapsbok som vågar utmana traditionella modeller för hur man ska leda företag och offentliga organisationer. Den är inspirerande, ger nya perspektiv och kunskap som alla läsare kommer att ha nytta av. Den tar ledarskapet till en helt ny nivå.
Maria Englund HR chef SLL Region Stockholm 2008-2018
Ulf Lindberg är VD för konsultföretaget Enhancer med många års erfarenhet av koncernledning på global nivå.
Christer Hanefalk är retorikexpert och har många års erfarenhet av ledarskap inom företag.