Tester

Patrick Littorin

Att använda test vid personbedömningar, framför allt vid nyanställningar, har blivit allt mer vanligt. I den här boken gör författaren Patrick Littorin en genomgång av Sveriges 25 mest använda test. Varje test presenteras med information under rubriker som kostnad, tidsåtgång, anpassat till den svenska marknaden, typ av befattning som testet används för, utbildning som krävs för att sköta testningen, validitet, reliabilitet, leverantör m.m.

Kostnaden för de olika testen varierar kraftigt. Skillnaden mellan det billigaste och dyraste testet är drygt 74.000 kr. Numera är det också vanligt att företag abonnerar årsvis på ett test. På så vis kan de personalansvariga inom företaget lära sig testet ordentligt, samtidigt som man också utvecklar en förmåga att översätta testets resultat till den egna miljön.

I ett kapitel behandlas testets kvalitet- validiteten. Här får den som vill lära sig mer om begreppsvaliditet, prediktiv validitet, innehållsvaliditet och face validity.

Boken pläderar förvisso inte ensidigt för användande av test. Många kritiska synpunkter och varningar för ett aktivt testande förs fram av författaren. I ett särskilt kapitel analyseras tio argument för och emot att använda test. Bland de negativa synpunkterna finns risken för att tillmäta resultaten från ett teset allt för stor betydelse.

En presumtiv arbetsgivare kanske litar så mycket på testet att han inte kompletterar detta med referenser. Ett välgjort personlighetstest kan förklara upp till 10-20 procent av det man behöver veta för att göra en riktig personbedömning.

Bokens styrka ligger således inte främst i att den ger en förnämlig översikt över testmarknaden, utan mera i det nyanserade resonemang om testet som en urvalsmetod bland andra som författaren för. Som en guide och uppslagsbok för organisationens personalansvariga är detta således en mycket bra bok.