Talent Management i praktiken

Charlotta Wikström, Henrik Martin

Talent Management i praktiken är den första boken om ämnet på svenska. Charlotta Wikström och Henrik Martin, managementkonsulter på Stardust Consulting, har skrivit en praktisk handbok i Talent Management, som handlar om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare i en global och hårdnande konkurrens. Talent Management håller på att bli en av de allra största utmaningarna för svenska företag och organisationer. Stora pensionsavgångar ska ersättas av nya generationer som inte vill jobba 70 timmar i veckan och inte inser värdet av en miljon Eurobonuspoäng. Framtiden talanger är en mycket eftertraktad, men knapp resurs och därför måste företagsledningarna ägna mer tid åt denna fråga. Med en tydlig struktur och många konkreta exempel ger boken svar på en av de största utmaningar som svenska företag står för inför i den globaliserade konkurrensen. Den ger överblick och visar kopplingen mellan de olika delarna i Talent Management och hur de kan integreras i affären. Boken riktar sig tillvd:ar, chefer, HR-chefer och konsulter. Den passar också i undervisningssammanhang av blivande HR-medarbetare. Charlotta Wikström har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar om marknadsföring och försäljning, bland annat från SAS, Telia, Stockholmsbörsen och Eniro. Hon har tidigare givit ut boken Vinnande Mentorskap. Henrik Martin har en master från MIT i USA och har varit managementkonsult för McKinsey och varit nordenchef för IT-företaget Adera och VD för Intellectual Capital of Sweden.