Ta kontroll över riskprojekten!

Lars Wendestam

Risk används ofta i syfte att beskriva oönskade händelser. I de flesta situationer kräver nya möjligheter att man samtidigt hanterar risker. Bättre kunskap och kontroll över de risker som uppstår i projekt medför också ökad förståelse hur nya möjligheter kan hanteras. Möjligheter ochrisker hänger samman. PRM-metoden (Project Risk Management) har använts inom Logicas (f.d.WM-data) nordiska verksamhet sedan 2001. I verksamheter där projektformen är det vanligaste sättet att leverera lösningar och tjänster är en etablerad rutin för riskhantering en nödvändighet. Ta kontroll över riskprojekten! syftar till att ge en introduktion till projektrisker och hur dessa hänger samman med verksamhetens övergripande risktagande.