TV-journalistik i konkurrensens tid. Nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990-2004

Anna Maria Jönsson, Jesper Strömbäck

TV är för de flesta en av de viktigaste källorna till nyheter och information om politik och samhälle. Hur ha nyhets- och samhällsprogram i svensk TV förändrats sedan avskaffandet av TV-monopolet? Har konkurrensen lett till fördjupning, större bredd och mångfald? Har nyhets- och samhällsprogrammen i svensk TV kommersialiserats? Vilken betydelse har förändringarna för den svenska demokratin?

Detta är bara några av de frågor som behandlas i boken, som undersöker vad som egentligen har hänt med nyhets- och samhällsprogrammen sedan svensk TV gick från monopol till konkurrens.

Anna Maria Jönsson är fil dr och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Jesper Strömbäck är professor i medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning mot politisk kommunikation, vid Mittuniversitetet.