TV är bra för barn

Margareta Rönnberg

  • TV minskar våld och stimulerar till ett mindre stereotypt könsrollstänkande
  • TV främjar barns moral och fantasi
  • Barn lär sig tidigt genomskåda TV-reklam
  • TV-figurer används som bollplank vid skapande av barns identitet och grupptillhörighet
Det är några kontroversiella slutsatser som Margareta Rönnberg presenterar i boken TV är bra för barn. Författaren slår hål på tio myter om barn och TV. Utifrån bland annat ”fem myror är fler än fyra elefanter”, ”Power Rangers”, ”Tarzan”, ”Ronja Rövardotter” och ”Pocahontas” beskriver Margareta Rönnberg TV:s positiva betydelse för förskolebarns förståelse av sig själva, av andra människor och av omvärlden. I bokens granskas också två uppmärksammade fall, som i pressen sagts vara orsakade av våldet i media: 5-åriga Siljes död i Trondheim och 3-årige James död i Liverpool – bägge dödade av andra barn.

Margareta Rönnberg är fil dr och film- och barnkulturforskare. Hon har tidigare producerat flera böcker om barn, film och TV, till exempel ”En lek för ögat” om 28 Astrid Lindgren-filmatiseringar och ”Skitkul! Om s k skräpkultur” för barn (om tecknad film). Margareta Rönnberg publicerade 1996 doktorsavhandlingen TV-tittande som dialog”. De slutsatser som presenteras i TV är bra för barn grundar sig på doktorsavhandlingen. Margareta Rönnberg är också nämndeman för vänsterpartiet i Uppsala.