TOPP-ledarskap - fyra områden du måste behärska

Victoria Strand

För att bli och vara en TOPP-ledare finns det fyra områden som du behöver arbeta med och behärska som beskrivs här; Tankeledarskap, Organisatoriskt Ledarskap, Personalledarskap och Personligt Ledarskap. Som ett fundament igenom alla fyra områden löper vikten av att vara en duktig kommunikativ ledare Här hittar du både teorierna bakom vad alla stora ledare gör och hur du själv gör det i praktiken för att utvecklas till en TOPP-Ledare.
Som ledare för många olika lokala, globala och blandade team i olika branscher har jag funnit några saker som varit viktiga och alltid fungerat bra när det gäller mitt ledarskap. Skillnader i bakgrund, utbildning, uppfostran, ålder, kön eller religion hos teammedlemmarna har aldrig har spelat någon negativ roll utan bara varit verkliga tillgångar att bygga på för att leverera fantastiska resultat om och om igen. I grund och botten har jag funnit att människor - hur olika kulturer de än kommer ifrån - behöver samma grundläggande saker från en ledare för att vilja följa och hjälpa ledaren att leverera de enastående resultat som förväntas.
Nu vill jag dela med mig av några av mina erfarenheter med dig, eftersom jag vet att ledarskap är den avgörande faktorn för positiv skillnad i resultat, särskilt i tider av förändring.
Victoria Strand har 25 års praktiskt och teoretisk erfarenhet av att leda stora och små organisationer över hela världen från olika branscher. Hon har också arbetat som coach för många chefer och ledare på olika nivåer och olika stadier i sin karriär.