Sveriges försvarspolitik - en antologi

Zebulon Carlander, Oscar Karlflo

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden kraftigt försämrats. Det har lett till att regering och riksdag har beslutet om en omorientering av försvars- och säkerhetspolitiken. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för alla som bor i landet. Därför är det viktigt att tillgängliggöra kunskap och bredda möjligheterna för alla att sätta sig in och engagera sig i försvars- och säkerhetspolitiken.
Boken Sveriges försvarspolitik samlar några av de främsta försvarsexperterna i Sverige som i olika kapitlen delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter inom en rad områden som tillsammans utgör landets försvarspolitik. Det innefattar alltifrån personalförsörjningens utformning till hur underrättelsetjänsten fungera. Boken syftar till att revitalisera intresset och deltagandet i Sveriges försvarspolitik.
Carl Bildt (förord), tidigare stats- och utrikesminister Bo Hugemark, militärhistoriker Karlis Neretnieks, generalmajor Michael Claesson, generalmajor vid Försvarsmaktens högkvarter Peter Mild, tidigare statstjänsteman Annika Nordgren Christensen, tidigare riksdagsledamot (MP) Peter Elmlund, seniorrådgivare vid FMV:s ledningsstab Mikael Frisell, brigadgeneral vid FMV Sara Norrevik, före detta politisk sakkunnig i försvarsdepartementet Minou Sadeghpour, säkerhetspolitisk analytiker Johan Wiktorin, underrättelse- och säkerhetsexpert