Sverige och den globala marknaden för kompetens

Gunnar Eliasson

Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Och svenska internationella storföretag är direkt beroende av att både kunna cirkulera sina anställda över utlandsuppdrag och rekrytera kompetens globalt.
En viktig del av denna komplettering gäller de uppemot 25 tusen svenskar på utlandsuppdrag som återvänder hem varje år. Men de har efter några år av bortovaro ofta blivit bortglömda outsiders, som i sitt möte med ett svenskt krångelsystem inte sällan finner sig bättre tillrätta med att återvända till utlandsuppdrag, eller starta eget.
Detta är inte bara ett problem för individerna i fråga, utan även för de företag som inte har tagit tillvara den kompetens och de nya erfarenheter hemvändarna kommit hem med. ”Det handlar inte om gnäll från de som har misslyckats och därför är högljudda” säger författaren Gunnar Eliasson.
”Vi har att göra med en mer fundamental defekt på den svenska arbetsmarknaden. Och att få dåligt rykte för att hemvändare inte tas väl om hand av HR kostar dessutom företaget mer än det smakar”.
Hemvändarnas problem delas i dagens framväxande så kallade gig-ekonomi av betydligt fler. Att som välutbildad med ofta lång yrkeserfarenhet drabbas av en marknad som fungerar som den för begagnade bilar och undervärderar kompetens, skapar stora samhällsekonomiska kostnader i form av förlorad tillväxt när den misslyckas med att matcha kompetens med arbetsuppgifter. Enligt en beräkning som Entreprenörskapsforum tagit fram kan stora samhällsvärden skapas om man kan få den matchningen inom ekonomin att fungera bättre. Det handlar om uppemot 250 miljarder kronor i utebliven produktion.
Boken innehåller en historisk översikt av kompetensinvandringens industriella betydelse, en jämförelse med konsekvenserna av dagens invandringspolitik, en diskussion vad HR i företag och myndigheter i rent egenintresse bör tänka på, samt referenser till hur man gör i andra lände