Svenska Karosserimakare

Jan Ströman

Svenska karosserimakare är den första samlade historien om svensk formgivning och hantverksmässig tillverkning av personbilar. Boken innehåller unikt bildmaterial som ger levande och detaljerade återblickar till de framgångsrika karosserimakare som var aktiva i början av 1900-talet.Svenska karosserimakare är en populärhistorisk skildring av en första, dynamisk epok i svensk bilindustri. Verksamheten startade blygsamt 1902 och nådde sin storhetstid under 1910- och 1920-talen.


  − Det här är berättelsen om de svenska tillverkare av personbilskarosserier som var igång under första halvan av 1900-talet. Boken ger en fascinerande insyn i vår tidiga, exklusiva bilindustri, säger Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria, som tagit fram boken.
  Bokens huvudförfattare är bil- och motorhistorikern Jan Ströman. Björn Linn, professor emeritus vid Chalmers i Göteborg, har bidragit med material om bildesignens spännande utveckling – från den hästlösa vagnen för förmöget herrskap fram till serietillverkningen av personbilar. På så sätt är boken även en berättelse om ett konsthantverk och om den svenska bilismens historia.


  − Bilarna som levererades i början av 1900-talet var ofta endast chassier och var tvungna att förses med specialbyggda karosserier. De välbeställda kunderna hade höga krav och de svenska tillverkarna blev med tiden mycket skickliga, fullt i klass med utländska specialister, säger Jan Ströman.
  Svenska karosserimakare är rikt illustrerad med cirka 200 bilder på exklusiva och unika personbilar, vissa bevarade och ömt vårdade klenoder, andra sedan länge försvunna. Många av bilderna har aldrig tidigare publicerats.

  Boken presenteras också den 6 juni på MHRF:s Motorhistoriska Dag i Stockholm. Då finns tillfälle att titta på välbevarade karosserier från boken och träffa en aktiv karosserimakare.

 

Boken ges ut av Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Ekerlids Förlag.