Styrelseordförandens roll

Sven-Olof Arlebäck

En handbok för dig som är eller ska tillträda som styrelseordförande eller verka i dennes närhet. Här får du handfasta råd, som hur du förbereder dig och arbetar med relationen till VD och ägarna.

Författaren Sven-Olov Arlebäck visar konkret vilket ansvar och vilka skyldigheter som åligger en styrelseordförande, även vilka skyldigheter som finns mellan mötena.