Styrelsearbete i små företag

Thomas Nielsen, Per Lekvall

Styrelsearbete i små företag är en bok riktad till den som är ägare, styrelseledamot eller ledare av små företag. Den visar på fördelarna med en kompetent och aktiv styrelse. Denna tredje upplaga reviderad och anpassad till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Boken beskriver styrelsens vardag och ger läsaren en introduktion till de lagar man behöver kunna. Den innehåller även en exempel på hur styrelsearbetet kan läggas upp med bland annat förslag till årsplan, rapporteringsinstruktion, styrelse/VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen enligt reglerna i den nya aktiebolagslagen.

Thomas Nielsen arbetar sedan många år som styrelseledamot och styrelseordförande. Han genomför varje år ett stort antal styrelseutbildningar både i öppna kurser och internt inom koncerner och företag. Thomas har tidigare skrivit ett flertal böcker, däribland Småföretagarhandboken och Riskkapitalboken.

Per Lekvall är delägare och VD i Boardroom Consulting, som arbetar med styrelse- och ledningsfrågor främst inom privat näringsliv. Han är också VD för StyrelseAkademien Sverige och har tidigare varit medförfattare till boken Information för marknadsföringsbeslut.