Strategier för att tjäna pengar

Rolf H Carlsson

I boken Strategier för att tjäna pengar får du följa och lära av organisationen SIAR, som redan på 1960-talet arbetade med strategibegrepp och koncept som många stora guru-namn än i dag kämpar med att utveckla. Författarna menar bl a att det var inom SIAR som begreppet ”affärsidé” definierades för första gången. Boken ger dig insyn i hur utvecklingen sett ut inom strategiområdet.

Författarna tar upp strategiska frågor i flera perspektiv, från ett exempel på hur det kan gå till att bygga upp en affärsverksamhet i Estland och varumärkets betydelse till sjukvårdens effektivitet. Framför allt är boken tillbakablickande och fokuserar kring affärsidén. Medverkar i denna antologi gör bl a docent Per-Hugo Skärvad, professor Bengt Stymne och fil dr h Gustav von Hertzen.