Stockholm - viktigast i Sverige. En tillväxtplan för utveckling av huvudstadsregionen

Christer Jansson

Stockholmsregionen är Sveriges viktigaste region. Som landets tillväxtmotor är det en angelägenhet för hela Sverige att Stockholmsregionen är en dynamisk och tillväxtorienterad region i ständig utveckling. När Stockholm växer, växer hela Sverige.

I denna antologi låter Fastighetsägarna Stockholm en rad ledande akademiker, samhällsdebattörer och näringslivsprofiler formulera sina tankar om och strategier för morgondagens huvudstadsregion.