Staffan Burenstam Linder - den visionära handlingsmänniskan

Carl Uggla

Staffan Burenstam Linder var en av sin tids mest internationellt uppmärksammade nationalekonomer. Han hade en ovanlig förmåga att omsätta sina visioner i praktisk handling. Hans kreativitet och visionära tänkande föll dock inte alltid den akademiska världen i smaken, skriver författaren.

Carl Ugglas biografi över Staffan Burenstam Linder är också en skildring av svensk nutidshistoria och dess ledande personligheter under 1900-talets tre sista decennier.