Spelet i Saléninvest

Hans Sjögren

Salénrederiernas kollaps 1984 är den största konkurs som ägt rum i Sverige sedan Kreugerkraschen. Hans Sjögren, docent i ekonomisk historia, skildrar i boken den dramatiska händelseutvecklingen fram till sammanbrottet och det efterspel som ledde till att Cool Carriers kunde bildas och fortsätta verksamheten.

Författaren gör en grundlig genomgång av den svenska rederibranschens uppgång och fall. Han skildrar inte minst det politiska spelet kring rederinäringen och statens aktiva roll med olika stödformer som tvingade fram felaktiga strategier för branschen.

I centrum på spelplanen står Jacob Palmstierna, direktör på S-E-Banken, industriminister Roine Carlsson, skeppsredaren Sven Salén samt bolagets direktörer Sture Ödner och Mats Ruhne. Författaren presenterar citat och ordväxlingar från styrelsemöten och andra diskussioner. Läsaren får därigenom en direkt inblick i det maktspel som pågick och de motsättningar som var förhärskande.

I boken avslöjas en rad uppgifter som tidigare inte varit kända. Bland annat framkommer det att företagsledningen i praktiken bildade Cool Carriers redan dagarna före konkursen ? med hjälp av pengar från Sven och Christer Salén. Konkursen blev en kommersiell framgång för företagsledningen och ägarna kunde rädda sin förmögenhet.

Spelet i Saléninvest kombinerar företagsekonomisk, ekonomisk-politisk, rättsekonomisk, beteendevetenskaplig och näringslivshistorisk forskning till en unik studie av komplexiteten och bredden i ett av Sveriges största företagskrascher.

Boken ges ut av Ekerlids Förlag i samarbete med institutet för Ekonomisk Historisk Forskning (EHF) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Sjögren är docent i ekonomisk historia och universitetslektor vid Linköpings universitet.