Sörjda av ingen - saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter

Anders Ydstedt, Amanda Wollstad

Det är nu över tio år sedan förmögenhetsskatten avskaffades och mer än 15 år sedan arvs- och gåvoskatten togs bort. Många verkar dock ha glömt varför en enig riksdag avskaffade arvs- och gåvoskatten, och varför nästan alla länder avskaffat förmögenhetsskatten.
I boken berättas historien om de skadliga skatterna på ägande. Om spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv.
Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.
Anders Ydstedt är rådgivare, entreprenör och författare. Han har tidigare skrivit flera böcker inom skatteområdet. Amanda Wollstad är ledarskribent, public affärs-konsult och debattör.