Smarta sopor

Robert Falck

Världens välstånd växer och sprids. Det gör också sopbergen, som hotar hälsa, natur, klimat och fortsatta framsteg. Sverige har visat att omställning från evig deponi till återvinning är möjlig, men utvecklingen står still sedan tio år. Export av hållbara lösningar har misslyckats. Sveriges import av avfall som bränns upp ökar istället. Därmed slipper andra återvinna eller – ännu värre – kan fortsätta tillverka alltmer som kastas bort. Robert Falck, miljödebattör och VD för avfallsföretaget SRV återvin­ning, pekar ut problem och visionära lösningar. Politikerna måste våga stå emot särintressen och slöseri. Stora pengar och ännu större värden står på spel. Med ny teknik och smarta tjänster kan sophanteringen bli enklare för hushåll och företag. Det ska vara lätt att göra rätt!