Smart tillväxt

Elisabeth Ström, Erik Tillberg

Efter flera år av aktiemarknads- och strukturdriven utveckling är det är nödvändigt att hitta affärsmodeller som åter tillåter företagen att växa organiskt, genom att utveckla affärsrelationen till varje enskild kund. Lojaliteten med kunderna måste vara minst lika stark som lojaliteten med aktieägarna. Det anser Elisabeth Ström och Erik Tillberg i sin nya bok Smart tillväxt!

Kunddriven utveckling kräver en närmare samverkan mellan affärs- och varumärkesfrågorna. I boken beskrivs hur man genomför ett kunddrivet förändringsarbete, en uppgift som många företag står inför.

Författarna redovisar i boken konkreta exempel från sammanslagningarna av Föreningsbanken med Sparbanken till FöreningsSparbanken och samordningen av KF:s åtta olika företag med sina varumärken till Coop.

”Författarna har i flera års tid jobbat för förändring och tillväxt i stora service- och handelsföretag. Jag har själv haft nöjet att uppleva dem och deras tankar i praktiken. Bredden i tankarna och den holistiska blandningen av frågeställningar i boken, har inspirerats av flera av Sveriges ledande kundfokuserade affärsutvecklare och -ledare under de senaste tjugo åren. Men aktualiteten och relevansen har aldrig varit högre än nu”
Andreas Rosenlew, styrelseordförande Lowe Brindfors

ELISABETH STRÖM har en bakgrund som vice VD och medlem av koncernledningarna i KF och FöreningsSparbanken. ERIK TILLBERG, har varit konsult hos SMG och partner i konsultföretaget Nextwork. Båda författarna arbetar i dag som fristående konsulter.