Skrik, suckar och sidointriger

Widar Andersson

En bok om sjukvård, politik och företag!

Hälso- och sjukvården har under lång tid varit ett statiskt system där staten och landstingen har ägt och bestämt över produktionen och anställt nästan all personal. Men under senare år har saker och ting börjat förändras.

Privata ägare ansvarar numera för ungefär tio procent av vården, patienterna har större valmöjligheter, tekniken utvecklas, bot och lindring kan i dag ges åt människor som för bara några år sedan ansågs omöjliga att hjälpa. Med dessa och andra förändringar följer konflikter.

I "SKRIK, SUCKAR OCH SIDOINTRIGER" kommer många röster från dagens sjukvård till tals. Genom samtal och intervjuer med ledare, läkare, sjuksköterskor, tänkare, politiker och patienter mejslar förre s-riksdagsmannen WIDAR ANDERSSON fram ett antal ståndpunkter om sjukvårdens driftsformer, beslutsformer, ledarskap, betalningsmodeller och styrsystem.