Skolstart - Dags för en ny skolpolitik!

Lars Leijonborg, Jan Björklund

I SKOLSTART beskriver två av vårt lands mest profilerade skoldebattörer, Lars Leijonborg och Jan Björklund, varför och hur den svenska skolan ska få en ny start.

Sverige förslösar ett bildningsarv då många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Genom att våga tala klartext om behovet av en tydlig kunskapsinriktning, arbetsro och respekt för lärarrollen utmanar författarna ett antal av de föreställningar som präglat svensk skoldebatt i årtionden. Bokens viktigaste syfte är att intensifiera debatten om utslagningen i skolan. Om Sverige ska komma tillbaka till prispallen i internationella undersökningar måste alla elever finnas i blickfältet. Skolstart skisserar en skola där alla är olika men alla är jämlika.

LARS LEIJONBORG är partiledare för folkpartiet liberalerna. JAN BJÖRKLUND är skolborgarråd i Stockholms stad och vice partiordförande i folkpartiet liberalerna.