Skiljedomens ädla konst - Gunnar Lagergren, internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter

Anders Johnson

Gunnar Lagergren (1912–2008) var en av världens främsta internationella skiljedomare. Han medverkade framgångsrikt med att lösa en rad politiska och ekonomiska tvister, exempelvis mellan Egypten och Israel, Indien och Pakistan samt mellan Iran och USA. Därtill hade Lagergren flera andra internationella domaruppdrag, bland annat i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och i den internationella domstolen i Tanger.
Gunnar Lagergren arbetade med humanitära insatser vid svenska legationen i Berlin 1944 och han ledde en hjälpexpedition till nödlidande människor i Budapest 1946. Han bedrev forskning inom handelsrätten i Paris och Rom och var även hovrättspresident i Göteborg och riksmarskalk vid hovet.
I denna biografi skildras Gunnar Lagergrens liv och gärning. Boken ger en bred bild av hur man genom den internationella rätten kan främja fred, mänskliga rättigheter och internationell handel. Genom utdrag ur en stor mängd brev skrivna av Gunnar Lagergren och hans hustru Nina får vi också ögonvittnesskildringar från 1944 och framåt, nedtecknade ibland annat Berlin, Genéve, Koblenz, London, Paris och Tanger.
Anders Johnson är författare med inriktning på politisk och ekonomisk historia.