Simpler management

Anders Grufman

Komplexiteten i företagen har ökat. Mer avancerade affärslösningar, teknik och organisationer är orsaker till detta. Företagen försöker hantera detta genom att producera mer information. Detta leder inte nödvändigtvis till effektivare styrning, effektivare företag eller ens ökade insikter och kunskaper.

Det gemensamma språket för styrning mot konkurrenskraft och värde saknas. Hur hänger till exempel produktivitet, konkurrenskraft, rörelsemarginaler, prisutveckling och börsvärde ihop företag? Hur påverkas företagets konkurrenskraft av outsourcing? När blir kostnadsnedskärningar effektiva?

Styrelser och företagsledningar står ofta maktlösa inför dessa frågor.

Denna bok presenterar ett innovativt koncept för styrning av företag som går i motsatt riktning, mot ökad enkelhet, utan att betala priset i form av minskad relevans och konsistens. Konceptet möjliggör tvärtom för ägare, styrelser och företaget att etablera ett enhetligt språk från börsvärde till produktivitet, från koncernperspektiv till avdelning, från dåtid till framtid.

Här berättas på ett enkelt och lättfattligt sätt om konkreta managementsituationer från exempelvis finans-, IT- och verkstadsföretag där Simplermetoden används.

Den vänder sig till ägare, styrelser och företagsledningar i större företag. Förhoppningen är att läsaren skall göra samma upptäckt som författarna, nämligen att enkelhetens makt är stor.

"Simpler Management är ett intressant instrument för att analysera effektiviteten i företags och offentliga verksamheters användning av arbetskraft och kapital."

Carl Johan Åberg, nationalekonom, fd VD, 1:a – 3:e AP-fonden