Shared Service Management

Anders Kron, Mikael Wallgren

Shared Service Management handlar om de stödjande verksamheterna i organisationen, de som sällan fått stå i rampljuset i böcker om företagsekonomi och organisation. Vi befinner oss mitt i en utveckling som innebär att hela eller delar av exempelvis inköp, ekonomi, HR och IT flyttar över i så kallade Shared Service Center, eller enheter för verksamhetsstöd. Författarna, som är organisationskonsulter, lyfter fram Service Management som ett utmärkt verktyg för hur man kan omvandla sin stab till ett kundanpassat, kostnadseffektivt och strategiskt bidragande verksamhetsstöd. De beskriver hur man gör för att uppfylla alla krav som ställs från ägare, politiker och ledning när det gäller nytto- och besparingseffekter, samtidigt som verksamheten ska erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna. Boken vänder sig till dig som är ansvarig för en stab eller stödfunktion, men också till dig som är VD eller GD och ansvarig för att få ut mesta möjliga nytta av dessa stödjande resurser. Böcker om företagsekonomi handlar ofta om storföretagens problem och lösningar. I denna bok har författarna valt ett bredare perspektiv och beskriver ett aktuellt ämne, stabs- och stödfunktionernas utveckling, för såväl offentlig som privat sektor och stora och medelstora företag. Man fångar därför såväl skilda förutsättningar som för- och nackdelar med olika lösningar. Christer Jönsson VD KF Shared Services AB. Samordning och effektivisering av stödjande verksamhet är ett aktuellt ämne inom såväl privat som offentlig sektor. Hittills har det dock saknats någon bra bok på området. Anders Kron och Mikael Wallgren har genom sammanställning av egen verksamhet, akademisk teori och andras erfarenheter lyckats fylla ut detta tomrum på ett bra sätt. Roger Eklund stf GD Energimyndigheten