Sex på jobbet - en ledarskapsfråga

Carin Dannert, Susanna Berthilson, Jenny Seton

Titeln på boken Sex på jobbet – en ledarskapsfråga illustrerar hur viktig ledarens roll kan vara i samband med ämnet sex och sexualitet på arbetsplatsen. Det händer saker när människor möts och det sexuella spelet är en faktor att beakta i allt ledarskap. Ledarens förhållningssätt till ämnet är brännbart och kontroversiellt och avgörande för vad som händer i organisationen.

Syftet är att det inte ska stanna vid en könsrollsdiskussion, även om man inte kan bortse från att sexualitet är ett spel mellan könen. Boken är inte en forskningsrapport utan menad som ett diskussionsunderlag kring hur arbetsklimatet faktiskt ser ut när det gäller sex och sexualitet kopplat till ledarskap i dagens svenska näringsliv.

Till grund för boken ligger 40 intervjuer med ledare från såväl offentliga- som privata sektorn. Deras erfarenheter och synpunkter får läsaren ta del av och jämföra med egna erfarenheter. Boken avslutas med förslag till frågor som ska ställas när ett företaget eller en organisation ska upprätta en policy om hur man hanterar relationer på arbetsplatsen.

Carin Dannert är beteendevetare och VD/delägare i Aptus Agent AB. Hon har tidigare varit VD för media-bolaget Projekt Initiativ AB och konsultchef på Capanova (numera Adcore). Jenny Seton är beteendevetare och arbetar i dag som konsult på Aptus Agent AB. Hon har tidigare startat och utvecklat ett konsultföretag inom management samt ett företag med inriktning på miljöterapeutiskt boende. I dag genomför Jenny ledarutvecklingsprogram och individuell coaching. Susanna Berthilson är beteendevetare. Hon är idag affärsområdeschef på Aptus Agent AB.