Se ljuset i det svarta

Annika Östberg

Efter 28 år i fängelse öppnades plötsligt grindarna och ett liv i frihet var möjligt för Annika Östberg. Efter att den självbiografiska boken Ögonblick som förändrar livet kommit ut förändrades hennes liv på många sätt. Numera åker Annika Östberg runt om i Sverige och berättar om sitt liv och sina erfarenheter inför stora publikskaror. Hon möts ofta av svåra frågor: Skuld? Förlåtelse? Bitterhet? Hur är det möjligt att gå vidare? I boken Se ljuset i det svarta berättar Annika Östberg om den omtumlande tiden efter frisläppandet då hon upplevde både glädje, lycka men samtidigt en stor ensamhet. Vidare försöker hon ge sin syn på några av de frågor hon möts av, som sorg, skuld och tro. ”Jag har definitivt inte svaren på alla frågor. Jag kan bara ta mina egna erfarenheter, min livsresas lärdomar och dela med mig av de händelser som har hjälpt mig att gå vidare när allt kändes hopplöst. Hur jag fann hopp i det svarta. Jag har levt en del av mitt liv i mörker och även i ondska, men ändå funnit ljuset och godheten i människan”.