Sätt rätt pris - och bygg lönsamma företag

Rune Andersson

Rune Andersson har arbetat i toppen av det svenska näringslivet under flera decennier. I boken delar han öppet med sig av sina erfarenheter som affärsman. Författaren Micke Sjöblom har intervjuat Rune Andersson om hans sätt att bygga företag kring frågor som prissättning, tillväxt, internationalisering med mera.
Han menar bland annat att vilket pris en produkt ska ha är inte ”av Gud givet”, det ska varieras utifrån till exempel konkurrensen på marknaden. Rune Andersson ifrågasätter betydelsen av en budget. Självklart måste en verksamhet styras och ha ekonomiska mål, men det är ännu viktigare att man ”planerar för att parera” – det gäller att snabbt kunna ta vara på de tillfällen som uppstår på marknaden.
Efter att ha varit koncernchef för Trelleborg AB under flera år köpte Rune Andersson och Carl Bennet företaget Getinge AB. Det var början till att Rune blev ”sin egen”. Efter köpet av Getinge grundade Rune bolaget Mellby Gård (döpt efter den gård i mellersta Skåne där Rune bor idag), en koncern där han under 35 år framgångsrikt utvecklat mindre, medelstora och miljardföretag.
Boken innehåller även en diskussion där Runes praktiska erfarenheter möter teorin, i form av docent Niklas L. Hallberg från Lunds universitet.