Sanningens ögonblick

Annie Lööf

”Jag åker hem”. Så föll orden. Jag sa dem tydligt och med eftertryck. ”Boka in telefonmöten med organisationen och förbered en presskonferens så fort jag landat. Vi behöver sätta ner foten ordentligt och peka ut vägen framåt”.
Så fick jag snabbt bege mig hem till Sverige, resa från Thailand tvärs över halva jordklotet. Centerpartiet skakade i sina grundvalar och turbulensen var total.
Jag har varit med om en resa, som människa, politiker och ledare. Jag har varit ifrågasatt och uträknad. Jag vet hur det känns att få kämpa för att komma tillbaka och vända motgång till framgång. Detta är mina egna ord om upplevelsen att stå mitt i stormen när det blåser som hårdast.
Det finns många ögonblick i mitt liv som påverkat mig och format mitt ledarskap. Jag försöker här återge de viktigaste – tillfällen då jag prövats, möten med människor som förändrat min syn på världen, som tillsammans har lagt grunden för mina värderingar och mitt ledarskap.
I hela västvärlden pågår en värderingskamp. Normer förskjuts. Människor ses på med misstänksamhet. Jag har en grundmurad tro på jämställdhet, på människors makt att förändra och på vikten av att försvara demokratin.
I en tid då allt fler målar med svarta penseldrag behöver vi mer än någonsin våga se möjligheterna. Fokusera på resultat, tillförsikt och hopp. Våga tro på människors drivkrafter och på vad företagsamhet kan åstadkomma. Istället för att låta misstänksamheten och rädslan för det okända ta överhanden Det har blivit viktigare än någonsin att ta ställning. För mig är svaret tydligt. Jag vill framåt.
Sanningens ögonblick är här."
Annie Lööf