Saabaffären inifrån

Jöran Hägglund

Det här är berättelsen om Saabaffären från en av de personer som var mest involverad och som hade stor insyn under hela förhandlingsspelet. Näringsminister Maud Olofssons närmaste man, statssekreteraren Jöran Hägglund, ger en initierad skildring byggd på fakta, kryddad med egna upplevelser från den dramatiska resan. Förhandlingarna med General Motors, Koenigsegg Group, Spyker Cars och andra intressenter beskrivs ingående. Framtiden för Saab utvecklades till en affär med såväl industriella, ekonomiska som politiska förtecken. Amerikanska General Motors som ägde företaget under tjugo år hamnade i en ekonomisk situation som till slut drev GM i konkurs. Frågan kom att bli om svenska Saab skulle säljas eller läggas ned. Inrikespolitiskt kom frågan att tidvis dominera den svenska debatten. Regeringen jagades av den politiska oppositionen med återkommande krav på att staten skulle gå in och äga företaget och stötta det med skattepengar. Krav som konsekvent avvisades. Till slut kunde Saab Automobil som varumärke och oberoende biltillverkare räddas i början av 2010 efter det att alla deadlines egentligen hade passerats. Saabaffären inifrån är en thriller hämtad från verkligheten.