Så lyckas du som chef

Dag Bremberg, Nina Karlsdotter

I Så lyckas du som chef möter du tio chefer som står inför olika utmaningar. De går till en coach och får verktyg för att kunna utvecklas. Deras namn är påhittade men fallbeskrivningarna bygger på verkliga chefer som haft samtal med Nina Karlsdotter, certifierad NLP-coach och beteendevetare. Nina har tillsammans med journalisten Dag Bremberg, identifierat svenska chefers tio vanligaste dilemman. I en dialog mellan Nina och Dag klargörs vilka olika lösningar som finns och när de fungerar bäst. I boken får du också verktyg för att utveckla ditt ledarskap. De tio utmaningarna: Finna sin vision, leva efter sin värdegrund, lägga livspusslet, släppa specialistrollen, klara mellanchefens roller, motivera medarbetare, kommunisera effektivt, förebygga stress, förmedla företagets uppdrag. Nina Karlsdotter är beteendevetare, certifierad MLP-coach och ledarutvecklare. Dag Bremberg är redaktör för chefstidningen Position och kommunalpolitiker.