Rich Woman - en bok för kvinnor om investerande

Kim Kiyosaki

Boken riktar sig till kvinnor som inte vill vara beroende av en man, en arbetsgivare eller staten för sin trygghet. Kim Kiyosaki beskriver de fällor som kvinnor ofta hamnar i vid skilsmässor, i arbetslivet eller under ålderdomen. Hon ger konkreta råd om hur fällorna kan undvikas.

Som affärskvinna och investerare är Kim Kiyosaki mån om att hennes kunskaper även ska komma andra kvinnor till godo så att de, precis som hon själv, ska kunna ta kontroll över sin ekonomiska framtid.