Revision i går, i dag, i morgon

Katharina Rahnert, Peter Öhman

Revision i går, i dag och i morgon är en mångfacetterad antologi om revisionsverksamhetens utveckling i Sverige som publiceras i samband med branschorganisationen FAR:s 100-årsjubileum. Revision av svenska företag började spridas när principen om dubbel bokföring infördes i mitten av 1600-talet. Det blev dock etablerat som ett yrke först i slutet av 1800-talet i direkt anslutning till införandet av lagstadgad revision av samtliga svenska aktiebolag.
Sedan dess har inte bara själva granskningen utan även många relaterade aspekter förändrats. Det gäller till exempel vilka som utförde revisionen, på vilket sätt och under vilka förutsättningar. I antologins första del ges en rik och nyanserad bild av den historiska utvecklingen av revisionsverksamheten. I den andra delen presenteras ett antal aktuella teman och författarna gör vissa framtidsspaningar.
Skribenterna i denna populärvetenskapliga antologi är i huvudsak forskare från svenska lärosäten inom ämnesdisciplinerna företagsekonomi, juridik och ekonomisk historia. Boken innehåller också ett kapitel författat av Revisorsinspektionens myndighetschef och ett kapitel där FAR ger en bild av hur revisionsverksamheten kan komma att utvecklas de närmaste 100 åren.
Katharina Rahnert och Peter Öhman är redaktörer och två av författarna till boken. Katharina Rahnert är filosofie doktor och anställd som universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
Peter Öhman är professor i företagsekonomi på Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet. Båda har ett stort intresse för historisk revisionsforskning.