Resultat. Lönande ledarskap

Maria Lilja

Maria Lilja avslöjar sitt framgångsrecept i Resultat. Lönande ledarskap.

Trots Kuwaitkris och en dramatisk nedgång i resandet i början av 1990-talet lyckades Maria Lilja som VD för Nyman & Schultz fördubbla omsättningen och tiodubbla vinsten. Hon införde en ny ledningsmodell som innebar att flera ledningsnivåer skalades bort och den enskilde individen blev den minsta enheten. Organisationen präglas nu av ett kombinerat resultat- och funktionsansvar.

Maria Lilja inför nu som Europachef för American Express affärsresor sin ledningsmodell i alla länder i Europa. I Tyskland har lönsamheten förbättrats kraftigt redan och arbetet pågår i England. I boken Resultat. Lönande ledarskap berättar Maria Lilja personligt om sin ledningsfilosofi, den energiskapande organisationen och “kugghjulet“ som beskriver de idéer som föds när samtal mellan medarbetare och kunder kuggar i varandra. Hon behandlar även internstyrelser och ledarskap vid förvärv.

Maria Lilja är sedan 1996 Europachef för American Express affärsresor med 5 000 anställda och en omsättning på 34 miljarder kronor. Hon är styrelseordförande i Mandator och styrelseledamot i Bilia, Bure och JP Bank. 1995 utsågs hon till Årets ledare av Affärsvärlden och PA-Consulting Group.