Reklam. Den goda kraften.

Lars A Boisen

I början av 1960-talet bröt den kreativa revolutionen ut i den svenska reklambraschen. Ett nytt sätt att tala med människor växte fram, en ny sorts reklam, skapad på en ny sorts byråer.

 Vilken betydelse fick detta? Hur påverkade det kommunikationen, företagen och människorna i vårt land? Blev reklamen "bättre"? Medförde den något gott? Det är sådan frågor Lars A Boisen diskuterar i boken, som omspänner tiden från den kreativa revolutionen fram till idag.