Rätt ledare – Bättre resultat

Annika Thunberg, Karin Svensson

”Det är till och med viktigare att hitta rätt personer än att ha rätt strategi. Med bra personer brukar det ge sig” Att vara duktig på ledarförsörjning är en konst. En konst som genom alla modeller, processer och begrepp kan bli både tungrodd och onödigt krånglig. Vår bok är en handbok i hur du kan gå från ord till handling och säkra att verksamheten har det ledarskap som behövs – både nu och i framtiden. Vi beskriver hur du kan arbeta med ledarförsörjning i styrelsen, som chef och inom HR. I boken utgår vi från våra egna och andras erfarenheter som ledare i olika organisationer. Annika Thunberg och Karin Svensson har två decennier som managementkonsulter i bagaget. De har arbetat i olika chefsroller och med strategiska HR-frågor samt chefsrekrytering i internationell miljö. Tillsammans driver de företaget Vaessa och arbetar idag som frilansande ledare och rådgivare.