Putins vidriga krig - två år av brott och tragik i Ukraina

Nils Bildt

Två dagar efter invasionen den 24 februari 2022 blev det uppenbart att Ryssland inte skulle kunna vinna och utplåna Ukraina. Sedan dess har kriget pågått i två år. Hundratusentals ryssar och ukrainare har dött och sårats. Nils Bildt beskriver på ett initierat och detaljerat sätt krigets utveckling, dess faser, framtida scenarier och vad som behövs för att få slut på Putins vidriga anfallskrig.
Hur Ukraina på ett mirakulöst och innovativt sätt lyckades hindra och pressa tillbaka den ryska stridsapparaten i inledningen av kriget, hur den ryska militärledningens undermåliga planering ledde till förkrossande förluster för ryssarna och hur de ändå lyckades bita sig fast i landet med hjälp av massiva försvarslinjer och enorma minfält, något som resulterade i det nu stillastående läget.
Boken beskriver också ingående krigets militärtekniska förutsättningar, hur det moderna kriget som sådant förändrats genom ny teknik och hur avgörande teknik och resurser är för framgång på slagfältet. Han anser att det är av yttersta vikt att vi i västvärlden nu inte tappar fokus på Ukraina.
Det är inte bara Ukrainas framtid som står på spel utan hela den internationella rättsordningen. Sverige försvaras nu och på längre sikt bäst vid Dnjepr.
Nils Bildt är överste, företagare och författare. Han är skribent på Svenska Dagbladet. Bildt har tidigare skrivit Putins krig (2022), Ledarskap i osäkra tider (2018), Släpp sargen (2012) och Misslyckandenas rikedom om entreprenörskap (1995).
Carl Bildt skriver ett förord till boken.