Position Sverige

Utan nya innovationer och ett ständigt förnyelsearbete överlever inte företagen och den svenska välfärden. Under de kommande årtiondena kommer antalet lönsamma innovationer att vara helt avgörande för om ett land blomstrar eller stagnerar. För de länder som hamnar i stagnation väntar arbetslöshet, utanförskap och svårigheter att försörja en åldrande befolkning. Framtiden ligger i våra händer. Men ett innovationsvänligt och hållbart samhälle behöver goda grundförutsättningar. Politik, näringsliv och utbildning måste samverka för att ta tillvara på mångfald och entreprenörsanda för att göra Sverige till ett möjligheternas land för alla medborgare. I denna debattantologi ger ett antal ledande forskare, politiker, debattörer och näringslivsprofiler sin syn på Sveriges stora ödesfråga: Hur ska vi återta vår position som världens ledande innovationsland? I boken medverkar Catharina Barkman, Johan Bergenäs och Fredrik Gustafsson, Sofia Börjesson, Charles Edquist, Niklas Ekdal, Ken Frazier, Gustav Fridolin, Stefan Fölster, Magnus Henrekson, Darja Isaksson, Bo Jansson, Simon Kyaga, Laurent Leksell, Per Olof Lindsten, Stefan Löfven, Annie Lööf, Johan Rockström och Per Olsson, Anna Ryott, Sylvia Schwaag Serger och Cecilia Wanger. Mats Ögren Wanger är redaktör för boken och förord har skrivits av Mattias Klum.