Personligt mästerskap

Anna-Stina Sarlén

En organisations lärande är helt beroende av de enskilda individernas förmåga och vilja. Detta börjar med det personliga mästerskapet som innebär att bli bättre på att använda sina förmågor och själv skapa sin framtid. Självkunskap innebär att man lär känna sina viktigaste behov och sin arbetsstil. Känslor handlar om att ha kontakt med, förstå och hantera sina känslor. Attityder styr tänkande och handlande. Mål, slutligen, är att veta vad man vill och ha förmåga att motivera sig själv.

”Det tar tid att lära känna sig själv, men SKAM den som ger sig”, skriver hon och utgår från de fyra grundläggande faktorerna i personligt lärande – Självkunskap, Känslor, Attityder och Mål.

I denna bok ges läsaren många insikter inom dessa fyra områden. En engagerande, konkret och lättläst vägledning till personlig framgång.

ANNA-STINA SARLÉN, diplomerad mental tränare, arbetsanalytiker och karriärkonsult, vill här ge ”tankeväckande budskap som väcker lusten att gå vidare med såväl den egna personliga utvecklingen som företagets eller gruppens”. Hon har mångårig erfarenhet av både utbildning, personal arbete och chefsledarskap.