Pensionssparande. Förtroende, aktiebubblor, kriser och trygghet

Urban Bäckström

Pensionssparandet är en självklar och viktig del av samhällets trygghetssystem och den största sparformen i vårt land. Under de senaste åren har detta sparande drabbats av förtroendeproblem, inte minst efter händelserna inom Skandiakoncernen.

I boken berättar Urban Bäckström hur han ser på arbetet med att återupprätta förtroendet för Skandia Liv och varför han tog jobbet som chef för ett företag i blåsväder. Han utvecklar också sina tankar kring de återkommande bubblorna på de finansiella marknaderna, om bonusar och andra ersättningar till företagsledare, det institutionella ägandet i näringslivet, det svenska välfärdssystemets framtid och hur banker och försäkringsbolag behöver fungera i framtiden för att leva upp till kundernas behov.

Boken, som riktar sig till en bred publik, ger en inträngande bild av områden som berör pensionssparandet och finansiella marknader.

Urban Bäckström är sedan den 1 november 2003 VD för Skandia Liv. Mellan åren 1994 och 2002 var han riksbankschef.